L'Igor i l'Hugo es van convertir en bons amics a l'escola secundària. Al març de 2014, quan es van reunir a Amsterdam, l'Igor va esmentar la situació de casa seva a Barcelona, i que ell sentia que havia de fer alguna cosa. A l'Hugo immediatament li va agradar la idea i així va néixer el projecte. A l'abril de 2014, junts van visitar tots els pisos habitats i van fer les fotos i enregistrar els sons.

Igor Binsbergen (1964) és músic i enginyer de so. Viu i treballa a Barcelona. Compon i actua en formacions musicals i participa en exposicions amb instal·lacions sonores i altres formes d'art.

"Estic molt interessat en el tractament de la magnitud "temps" en l'art. Intento captar el que passa a la fotografia: una sensació d'atemporalitat, que crea clarament una paradoxa ja que el so no existeix sense temps. Treballar amb la juxtaposició de diferents moments i esdeveniments; això dóna una certa irrealitat al meu treball i elimina la sensació del pas del temps. L'objectiu és que el passat i el present convisquin junts en un mateix espai temporal."


Hugo Keizer (1963) és fotògraf. Viu i treballa a Amsterdam, Països Baixos. En la seva obra es balanceja sobre una prima línia en la recerca d'una harmonia entre una part estètica, i l'altre, provocadora i honesta. Treballa principalment en el seu estudi amb pel·lícula (4x5" i roll) i utilitza diverses càmeres, en la creença que càmeres diferents generen diferents imatges. Per veure més del seu treball: www.hkeizer.com


Igor Binsbergen
Igor BinsbergenEns agradaria donar les gràcies a tots els inquilins del carrer de n'Arai 3 per la seva cooperació, i pel fet que ens va convidar molt amables a casa seva, a Waldemar Noë per la seva ajuda amb el text en anglès i a l'Eva Ruiz pel text en català.

Hugo Keizer
Hugo keizer